Sondells Ekos Musteri

Sondells Ekos Musteri | Snart hoppas vi att vi ska kunna musta äpplen även efter frosten kommit 🙂

Bakgrund

Sondells Eko är ett litet företag som både odlar eget och tar hand om överbliven frukt från ”nödställda” trädgårdar. Viktigt för oss är att all odling sker utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Våra odlingar på Tjörn håller vi på att eko-certifiera enligt EU:s standard för ekologisk odling.

Som det är nu kan vi bara musta utomhus vilket innebär att vi får begränsa oss till sommarhalvåret. Nu har vi äntligen efter 1,5 år fått beviljat bygglov till vårt lilla musteri.

Det här händer nu

Nu håller vi på att kraftsamla för att kunna finansiera musteri-bygget.

Så här påverkar det

  • Mer trädgårdsfrukt kommer att komma till nytta
  • Ökad biologisk mångfald på grund av ekologiska odlingsmetoder.
  • Fler kommer att kunna köpa lokalproducerad, ekologisk, fantastiskt god must

Risker

Att vi inte kommer ha råd att bygga musteriet.

 

 

Click Here to Read More…

More from author

Related posts

Latest posts

CHUTES 3-IN-1 Beauty Shower Solution

CHUTES 3-IN-1 Beauty Shower Solution | Daily misty water therapy: dechlorinated, purified filter combined with aromatic skin-caring boosterLife is busy, we get it but...

KingGaroo, Easy Clean Powder

KingGaroo, Easy clean powder | This is used for stool disposal of disabled people, easy clean pet's stool, children's vomit & pee.What is KingGaroo?KingGaroo...

Almond Guard: Self Arming Home Security System

Almond Guard: Self Arming Home Security System | World's most intelligent Home Security system that integrates Mesh WiFi and Smart Home Hub. The World’s Most...

At Home With Andrea Bocelli Album

At Home With Andrea | Building capital for a new home service business by collecting bookings and gifts of all sizes. What At Home with...

HAUSTAINER — Your Smart HOME Inside A Container

HAUSTAINER --- your smart HOME inside a container | Your tiny home, protected by a container. A house, which is - SMALL, SMART, ...

Firewalla Blue: Cybersecurity For Home & Business

Firewalla Blue: Cybersecurity For Home & Business | Simple, Affordable and Powerful solution to protect your home and business from cyber threats.** THANK...

Nukkua: The Weighted Blanket To Stay Cooler Longer

Nukkua: The Weighted Blanket To Stay Cooler Longer | First weighted blanket with Ventoflo™ Cooling to keep cooler longer. Get the deep sleep you...

Sink Spinner, The Future Of Bathroom Faucets

Sink Spinner, the future of bathroom faucets | The next generation of bathroom faucets! Keep your sink clean, while reducing your water usage. Meet...

Steps To Safety Lift A Client In A Hoist

Steps to Safety | Simplifying basement fire escape routes for all people of varying abilities. The Impact of CLI-M-IT™ CLI-M-IT™ WILL help everyone, young and old,...

BOBOP. The First Smart Robot For Parents

BOBOP. The first smart robot for parents | We are building the first smart robot that will help you take care of your kids.Did...